Onze dienstverlening

  • Dienstverlening IR altijd in samenwerking met reguliere Start People vestiging
  • Samen met klant kijken naar inzet arbeidsmigrant en/of grensarbeider om bedrijfsvoering toekomstbestendig in te richten
  • Werving, selectie, bemiddeling en begeleiding door ervaren en gekwalificeerde en native speaking recruiters en consulenten
  • Begeleiding bij integratie arbeidsmigrant en/of grensarbeider op nieuwe werkplek.
  • Samen met klant er voor zorgen dat we arbeidsmigrant en/of grensarbeider lang aan ons weten te binden
  • Mogelijke inzet scholing taal, cultuur, kwalificaties/competenties of BBL.
  • Uitgebreid (internationaal) netwerk dat we aan dat we inrichten aan de hand van vraag en forecast klant
  • Wij bieden geen georganiseerde huisvesting maar daar waar mogelijk georganiseerd vervoer aan

Onze waarde

Goed werkgeverschap, transparante arbeidsvoorwaarden en een eerlijk loon.
Zo maken wij het verschil.